Over de coach

Mijn werkwijze als senior trainer / coach wordt gevormd door een brede, degelijke opleidingsbasis en een jarenlange ervaring binnen de praktijk van het trainen (sinds 1999) en coachen (sinds 1996). Ik ben opgeleid tot lichaamsgericht psychosociaal werker, ELW®. Ik ontwikkel me constant verder door uitgebreide nascholing. Voorbeelden daarvan zijn cursussen rondom gesprekstechniek, pesten, masterclass Roos van Leary en jaar-leergangen Coachen vanuit essentie, gevolgd bij Liesbeth Wolfkamp. De hiermee verbonden Zijnsoriëntatie is een sterke inspiratiebron voor me.

Het werken met Opstellingen heb ik me eigen gemaakt bij Elly te Brake. Een opleiding tot rouw- en verliesbegeleider staat op het programma voor 2021. (Buro Nazorg in Zwolle)

Dankzij ervaringen uit mijn eigen arbeidverleden, gekoppeld aan 25 jaar begeleiden ben ik steeds sneller in staat om goed bij deelnemers aan te sluiten met heldere leerdoelen en concrete resultaten.

Mijn specialisme is het trainen en coachen van mensen die werken op een plek waar veel onderling contact is. Klanten zijn onder andere toekomstige verkeersvliegers (KLM Flight Academy). Ook behoren tot de doelgroep piloten en cabinepersoneel, leerkrachten (ROC’s) en politie en recherche (SPV, Studiecentrum Publieke Veiligheid, voorheen Stichting Politievormingcentrum). Ik ben bedreven in het bieden van individuele coaching en het geven van groepstrainingen. Dankzij mijn eigen ervaringen binnen het management van het bedrijfsleven ben ik bovendien vertrouwd met de verschillende vormen van communicatieproblematiek die binnen een bedrijf kunnen voorkomen. Dit alles maakt dat ik snel iemands vraag herken en daar een goed afgestemde reactie op kan geven.

Sinds 2016 zet ik me in als klimaatcoach bij Klimaatgesprekken.nl.

Voor Humanitas, de Voorleesexpres, lees ik kinderen voor met een taalachterstand.

De kwaliteit van mijn werk wordt gegarandeerd door de Beroepsvereniging CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Ook kunt u mij vinden in het beroepsregister van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG).

16.5
636
14
3.92.28.52