Aan ontwikkeling zitten twee kanten

Het daadwerkelijk aangaan van iets nieuws wat zonder training of begeleiding niet lukte. "Door ergens in te gaan kom je er uit." Maar net zo vaak gaat het er juist om dat een belemmerend idee of weerstand dient te worden losgelaten. "Door er uit te gaan kom je erin".

Het logo symboliseert beide bewegingen. En ontwikkeling is altijd: toegang vinden tot wat er al is.

Mijn aanbod

Maarten Hoogslag

Maarten Hoogslag

(072) 512 91 51
info AT pltb DOT nl

11.3
627
14
3.238.96.184